201701.25
Off
0

Ważne w sukcesji wyjaśnienia Ministra Finansów w sprawie podatku od nieruchomości!

Po podziale spółki kapitałowej przez wydzielenie, podatek od nieruchomości, do którego zapłaty była zobowiązana spółka dzielona, nie staje się przedmiotem sukcesji. Zgodnie z art. 93c ustawy Ordynacja podatkowa z dniem podziału lub z dniem wydzielenia powstałe w tym procesie osoby prawne wstępują we wszelkie przewidziane prawa i obowiązki w związku z przydzielonymi im składnikami majątku.

Problem rozstrzygany przez Ministerstwo Finansów (w odpowiedzi na interpelację poselską nr 6845/2016) wynikał z wątpliwości interpretacyjnych dotyczących wstępowania przez spółkę powstałą w wyniku wydzielenia w obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości za okres sprzed dnia podziału.

Na podstawie wskazanego art. 93c, także spółka wydzielona wstępuje w prawa i obowiązki podatkowe spółki dzielonej w związku z przydzielonymi składnikami majątku np. nieruchomościami. Jak jednak podkreślił Minister Finansów, w związku z podziałem spółki kapitałowej poprzez wydzielenie jej części majątku (art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych), spółka dzielona nie traci swojej podmiotowości prawnej a jednie zmniejsza swój majątek, który jest przenoszony do spółki wydzielonej (w tym przypadku nieruchomość).

A zatem podatek od nieruchomości, do którego zapłaty była zobowiązana spółka dzielona nie staje się przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej.

Dodatkowo Minister Finansów wskazał, iż po podziale przez wydzielenie, nie są przedmiotem sukcesji następujące prawa i obowiązki:

  • prawo do stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości, i otrzymania jej zwrotu za okres sprzed podziału, w tym wynikające z decyzji organu podatkowego;
  • obowiązek zapłaty zobowiązania podatkowego za okres sprzed podziału, w tym wynikającego z decyzji organu podatkowego;
  • prawo i obowiązek dokonywania korekt deklaracji za okres sprzed podziału.

Zdaniem Szołajski Legal Group, wyjaśnienia Ministra Finansów są kluczowe w sukcesji firm rodzinnych, gdzie podział przez wydzielenie nieruchomości lub innego majątku jest wykorzystywany przez sukcesorów i nestorów.

Brak obciążenia podatkiem od nieruchomości dla spółki wydzielonej nie obciąża jej zaległościami podatkowymi spółki dzielonej. Zatem powstała spółka będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą bez tych obciążeń podatkowych.

Podobne wpisy / similar posts:
Prawo do przenoszenia danych osobowych. Czy jesteś... Prawo do przenoszenia danych pozwala osobie, której dane dotyczą otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu ...
Wykreślenie z rejestru VAT – porządki fiskusa ważn... Od stycznia 2017 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego ma nowe uprawnienia, zgodnie z którymi z urzędu wykreśla podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Co i...
Squeeze out w spółce akcyjnej – 2 sposoby na... Squeeze out to pojęcie używane na określenie „wyciśnięcia” małych akcjonariuszy ze Spółki Akcyjnej. W rezultacie mały akcjonariat zostaje usunięty ze ...
Tylko 15 proc. CIT dla małych przedsiębiorców – zm... Już w 2017 r. mali przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy rozpoczynający działalność (w pierwszym roku działalności) zapłacą niższy podatek dochodowy CIT....