201701.25
Off
0

Ważne w sukcesji wyjaśnienia Ministra Finansów w sprawie podatku od nieruchomości!

Po podziale spółki kapitałowej przez wydzielenie, podatek od nieruchomości, do którego zapłaty była zobowiązana spółka dzielona, nie staje się przedmiotem sukcesji. Zgodnie z art. 93c ustawy Ordynacja podatkowa z dniem podziału lub z dniem wydzielenia powstałe w tym procesie osoby prawne wstępują we wszelkie przewidziane prawa i obowiązki w związku z przydzielonymi im składnikami majątku.

Problem rozstrzygany przez Ministerstwo Finansów (w odpowiedzi na interpelację poselską nr 6845/2016) wynikał z wątpliwości interpretacyjnych dotyczących wstępowania przez spółkę powstałą w wyniku wydzielenia w obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości za okres sprzed dnia podziału.

Na podstawie wskazanego art. 93c, także spółka wydzielona wstępuje w prawa i obowiązki podatkowe spółki dzielonej w związku z przydzielonymi składnikami majątku np. nieruchomościami. Jak jednak podkreślił Minister Finansów, w związku z podziałem spółki kapitałowej poprzez wydzielenie jej części majątku (art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych), spółka dzielona nie traci swojej podmiotowości prawnej a jednie zmniejsza swój majątek, który jest przenoszony do spółki wydzielonej (w tym przypadku nieruchomość).

A zatem podatek od nieruchomości, do którego zapłaty była zobowiązana spółka dzielona nie staje się przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej.

Dodatkowo Minister Finansów wskazał, iż po podziale przez wydzielenie, nie są przedmiotem sukcesji następujące prawa i obowiązki:

  • prawo do stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości, i otrzymania jej zwrotu za okres sprzed podziału, w tym wynikające z decyzji organu podatkowego;
  • obowiązek zapłaty zobowiązania podatkowego za okres sprzed podziału, w tym wynikającego z decyzji organu podatkowego;
  • prawo i obowiązek dokonywania korekt deklaracji za okres sprzed podziału.

Zdaniem Szołajski Legal Group, wyjaśnienia Ministra Finansów są kluczowe w sukcesji firm rodzinnych, gdzie podział przez wydzielenie nieruchomości lub innego majątku jest wykorzystywany przez sukcesorów i nestorów.

Brak obciążenia podatkiem od nieruchomości dla spółki wydzielonej nie obciąża jej zaległościami podatkowymi spółki dzielonej. Zatem powstała spółka będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą bez tych obciążeń podatkowych.

Podobne wpisy / similar posts:
Zapis windykacyjny jako forma sukcesji Sposobów dokonania sukcesji jest co najmniej kilka. Każdy z nich niesie ze sobą zarówno korzyści jak i zagrożenia (o czym pisaliśmy we wcześniejszych ...
Rozszerzająca umowa małżeńska w sukcesji a podatek... Jak pisałem ostatnio TUTAJ, umowa małżeńska zwana potocznie intercyzą jest potrzebna również w sukcesji. Ciekawe orzeczenie, dotyczące rozszerzającej ...
Ograniczenie zbycia udziałów spółki skutecznie zab... Istnieje co najmniej kilka skutecznych sposobów ochrony własnego biznesu przed niebezpieczeństwami, które mogą narazić samego nestora, jak i jego pote...
Przedsiębiorstwo w spadku podatnikiem podatku VAT ... W kolejnym artykule dotyczącym zmian wprowadzanych projektowaną ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej omówię kwestię kontyn...