201705.30
Off
0

Wynagrodzenie artysty na firmowej konferencji nie stanowi kosztu uzyskania przychodu – orzeczenie NSA ważne w sukcesji

W ramach działań marketingowych przedsiębiorcy wielokrotnie organizują spotkania dla klientów, które połączone są z występami artystów. Poniesione wydatki gospodarze chcą traktować jako koszty uzyskania przychodu. Powstaje jednak wątpliwość podatkowa: czy koszty występów artystycznych mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?

Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny, 28 marca 2017 r. wydał istotny podatkowo wyrok. Rozstrzygnął w nim powyższe wątpliwości podatkowe (sygn. akt II FSK 536/15).

Sąd stwierdził, że występy artystyczne zaproszonych gości specjalnych kształtują przede wszystkim wizerunek firmy. Prowadzą do pozytywnego postrzegania przedsiębiorcy przez osoby, do których ten przekaz jest kierowany. Jak potwierdził NSA, koszty programu artystycznego stanowią wydatki o charakterze reprezentacyjnym. A takich kosztów nie można traktować jako kosztów uzyskania przychodów.

W ocenie NSA należy rozróżnić sytuację, gdy wydatki na organizację spotkań promujących produkt lub usługę są powiązane z częścią merytoryczną konferencji – które stanowią koszty uzyskania przychodu. Odrębne przepisy dotyczą części rozrywkowej konferencji – takie wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Przywołano również wyrok 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2013 r. (sygn. akt II FSK 702/11), jako istotny w sprawie rozstrzygania tego typu wątpliwości. W wyroku tym podkreślono „konieczność indywidualnej oceny każdego przypadku ponoszenia przez podatnika tego rodzaju wydatków”.

Rekomendujemy indywidualną ocenę wydatków

Przywołane orzeczenie NSA jest istotne również dla firm rodzinnych. Organizując konferencję, podczas której będą promowały swoje produkty i usługi, a w jej trakcie odbędzie się również występ artystyczny, tej części poniesionych kosztów nie będą mogły traktować jako kosztu uzyskania przychodu.

Nie można zapominać, że zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2013 r., kwestia ta wymaga indywidualnej oceny każdego wydatku. Przedsiębiorcy rodzinnemu, pomocnym w ocenie wydatku jest Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 grudnia 2012 r. (sygn. akt II FSK 702/11), zawierające wykładnię pojęcia „reprezentacja”.

Szołajski Legal Group rekomenduje indywidualną ocenę wydatków, aby mieć pewność, że nie stanowią one „reprezentacji”, która nie jest kosztem uzyskania przychodu!

Podobne wpisy / similar posts:
Sukcesorze, jak będziesz realizował prawo do bycia... Kontynuujemy cykl dotyczący wdrażania Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych przez firmy rodzinne planujące sukcesję. Jednym z ważnych up...
Dziecko Sukcesor – Wspólnik Spółki Cywilnej – nie ... Uzyskanie zysku przez dziecko, które stało się wspólnikiem w wyniku sukcesji, dolicza się do dochodu rodziców! Naczelny Sąd Administracyjny potwierdzi...
Wykreślenie z rejestru VAT – porządki fiskusa ważn... Od stycznia 2017 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego ma nowe uprawnienia, zgodnie z którymi z urzędu wykreśla podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Co i...
Jakie kary przewiduje RODO? Wielkimi krokami zbliża się dzień wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony...