201705.23
Off
0

Wynajem domu dla własnej spółki – korzystne rozwiązanie w sukcesji

Opublikowano ciekawą interpretację podatkową potwierdzającą oszczędności podatkowe przy wynajmie domu dla własnej spółki przez jednego ze wspólników (interpretacja nr 0114-KDIP3-1.4011.16.2017.1.EC).

Opodatkowanie ryczałtowe umowy najmu

Jedno z pytań zadanych Fiskusowi dotyczyło możliwości opodatkowania czynszu najmu płaconego przez spółkę na rzecz jednego ze wspólników, podatkiem ryczałtowym płaconym przez tego wspólnika.

Interpretacja podatkowa potwierdziła możliwość zastosowania 8,5 % podatku ryczałtowego. Co do zasady bowiem najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu.

Czynsz kosztem podatkowym wszystkich wspólników

Inna kwestia rozstrzygana w tej interpretacji dotyczyła możliwości traktowania przez wszystkich wspólników spółki (w tym wypadku spółki komandytowej) czynszu najmu jako kosztu uzyskania przychodu dla wszystkich wspólników (w tym również wspólnika wynajmującego).

Zdaniem Fiskusa czynsz może być podatkowym kosztem wszystkich wspólników, także właściciela nieruchomości (proporcjonalnie do udziału w zyskach).

Umowa najmu zostanie bowiem zawarta pomiędzy dwoma odrębnymi uczestnikami obrotu gospodarczego, tj. spółką osobową prowadzącą działalność gospodarczą oraz właścicielem nieruchomości.

Korzystne rozwiązanie – nie obejście prawa

Naszym zdaniem przedstawione rozwiązanie jest typową transakcją gospodarczą i nie stanowi obejścia prawa. Opierając się na powyższej interpretacji podatkowej jest również zgodne z przepisami fiskalnymi.

Sukcesja…

Wynajem nieruchomości dla spółki przez jednego ze wspólników jest często stosowany w firmach rodzinnych. Stąd przedstawiona interpretacja podatkowa jest istotna dla tej części biznesu. Potwierdza zgodność procedury z prawem oraz wskazuje możliwość oszczędności podatkowych.

W mojej ocenie taka interpretacja Fiskusa zachęci sukcesorów i nestorów do większego stosowania wynajmu lokalu na siedzibę spółki. Rozwiązanie to jest bowiem korzystne dla obu stron transakcji gospodarczej.

Podobne wpisy / similar posts:
Firma rodzinna w mieszkaniu: czy czynsz i media st... Wiele firm rodzinnych jest zarejestrowanych na prywatne mieszkania czy domy przedsiębiorców. Najnowsze interpretacje podatkowe wykluczają z kosztów uz...
Zapis windykacyjny jako forma sukcesji Sposobów dokonania sukcesji jest co najmniej kilka. Każdy z nich niesie ze sobą zarówno korzyści jak i zagrożenia (o czym pisaliśmy we wcześniejszych ...
Optymalizacja składek ubezpieczeniowych w sukcesji... W Polsce, jak grzyby po deszczu, powstają firmy oferujące optymalizację składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zgodnie z prawem unijnym. Osob...
Odrzucenie spadku obciąża krewnych – uwagi w związ... Zgodnie z art. 1012 kodeksu cywilnego spadkobierca może odrzucić spadek. Od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania spadkobierca ma sze...