201606.30
Off
0

Założenia do ustawy o sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Będą zmiany w prawie sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej! Ministerstwo Rozwoju opublikowało 23 czerwca 2016 r. założenia do projektu ustawy dotyczącej tej kwestii. Przedstawione założenia rozpoczynają wreszcie publiczną dyskusję legislacyjną nad sukcesją w firmach rodzinnych, prowadzonych w formie jedno-osobowej działalności gospodarczej.


Potrzeby regulacji

Głównym powodem prac nad ustawą są problemy w dalszym prowadzeniu działalności po śmierci przedsiębiorcy. Ministerstwo Rozwoju wskazuje szereg konsekwencji, które w takim przypadku dotykają jedno-osobowej firmy:

 1. ograniczone możliwości posługiwania się firmą zmarłego przedsiębiorcy;
 2. brak możliwości posługiwania się NIP i REGON zmarłego przedsiębiorcy;
 3. nikłe szanse na wznowienie działalności w przypadku braku porozumienia między spadkobiercami;
 4. małoletni spadkobiercy – konieczność uzyskiwania zgody sądu opiekuńczego na czynności związane ze spadkiem (w tym masy przedsiębiorstwa);
 5. wygaśnięcie umów o pracę, pełnomocnictw, umów cywilno-prawnych i decyzji administracyjnych w związku ze śmiercią przedsiębiorcy;
 6. utrudniony dostęp do rachunku bankowego zmarłego przedsiębiorcy.

Wskazane problemy mają zostać rozwiązane przez projektowany akt prawny. Zmiany wprowadzą szczegółowe rozwiązania zidentyfikowanych potrzeb i dotyczyć będą dwudziestu ustaw.


Proponowane rozwiązania

A oto szczegółowe rozwiązania, które proponuje Ministerstwo Rozwoju ws. sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej:

 1. prokurent mortis causapełnomocnik wpisywany w CEiDG, który po śmierci przedsiębiorcy będzie:
  1. mógł podjąć działalność zmarłego przedsiębiorcy,
  2. miał dostęp do rachunku bankowego zmarłego przedsiębiorcy,
  3. mógł posługiwać się NIP i REGON zmarłego przedsiębiorcy,
  4. reprezentował spadkobierców w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych;
 2. częściowy dział spadku w związku faktem, iż w skład wchodzi przedsiębiorstwo;
 3. utrzymanie w mocy decyzji administracyjnych po śmierci przedsiębiorcy, o ile nie należą do decyzji uzależnionych od przymiotów osobistych (jak np. wpis na listę radców prawnych).

Jak odpowie środowisko reprezentujące firmy rodzinne?

Kancelaria Szołajski Legal Group towarzyszy firmom rodzinnym. Przygotowuje analizę prawną, przeprowadza sukcesje, pomaga w przekształcaniu się firmy. Wśród naszych klientów znajduje się już ponad 100 firm rodzinnych.

Z uwagi na znaczenie proponowanych zmian dla firm rodzinnych, nasza Kancelaria szczegółowo analizuje przedstawione rozwiązania legislacyjne. Weźmie także udział w procesie konsultacyjnym rozpoczętym przez Ministerstwo Rozwoju.

Uważam, że środowisko firm rodzinnych powinno włożyć istotny wkład w przeprowadzenie tego procesu legislacyjnego. Termin na składanie stanowisk upływa 20 lipca 2016 r.

Należy pamiętać, że przedstawiony dokument jest początkiem wprowadzania zmian prawnych związanych z sukcesją w firmach rodzinnych!

Podobne wpisy / similar posts:
Ujawnienie prokurenta mortis causa w CEIDG – ważne... Ustanowienie prokurenta osoby fizycznej prowadzącej jedno-osobową działalność gospodarczą oraz prokurenta mortis causa winno być potwierdzone wpisem d...
NSA: brak podatku od zbycia odziedziczonej nieruch... Bardzo korzystną dla podatników uchwałę podjął Naczelny Sąd Administracyjny 15 maja 2017 r. (sygn. akt II FPS 2/17). Zgodnie z nią, za właściwy dzień ...
Skarga na czynności komornika wreszcie za jego poś... Zmieniony 8 września 2016 r. kodeks postępowania cywilnego wprowadził rewolucję w sposobie składania skarg na czynności komornika. Dotychczas takie sk...
Czym to jest trust i czy może być zastosowany w su... Co to jest trust? Trust jest umową pomiędzy osobą, która chce przekazać swój majątek na określony cel (donator), a osobą, która będzie zarządzać śr...