201605.12
Off
0

Czy zewnętrzny zarząd to jeszcze sukcesja?

Właściciel spółki jest gotowy na odejście z firmy i przeprowadzenie sukcesji. Jednak dzieci nie poszły w ślady nestora, nie mają odpowiednich kompetencji lub po prostu nie chcą przejmować firmy…

Co dzieje się wówczas, gdy potencjalni sukcesorzy nie są przygotowani na przejęcie firmy albo nie chcą jej przejąć? Czy w takiej sytuacji możliwe jest przeprowadzenie sukcesji? To pytania, na które odpowiedzi szuka wielu właścicieli firm rodzinnych.


Wybór nowego zarządu

Jeżeli osoby, które założyciel firmy rodzinnej upatruje jako przejmujące biznes, z jakiegoś powodu nie obejmują planowanych stanowisk, warto rozważyć wynajęcie członków zarządu. W takiej sytuacji sukcesorów należy obsadzić w radzie nadzorczej Spółki. Dzięki takiemu zabiegowi, dzieci mają kontrolę nad dalszym rozwojem firmy rodziców, nie przejmują jednak pełnego zarządzania biznesem. Ważne jest, aby przy wyborze członków zarządu, znaleźć osoby odpowiednio wykształcone, kompetentne i zaufane.

Niebezpieczeństwo

Przy obsadzaniu osób trzecich w zarządzie firmy, należy wziąć pod uwagę, że możliwe jest przejęcie spółki przez zarząd bez woli rady nadzorczej i właściciela firmy. Proces ten nazywany jest wykupem menadżerskim, o którym więcej pisałem TUTAJ.

Zewnętrzny zarząd – właściwe rozwiązanie

Utworzenie zewnętrznego zarządu, gdy potencjalni sukcesorzy nie mogą przejąć rodzinnego biznesu jest jedną z form przeprowadzania sukcesji. Jeżeli firma odpowiednio zabezpieczy się przed wykupem menadżerskim, może bardzo dobrze funkcjonować. Przykładem zastosowania z powodzeniem takiego rozwiązania może być Spółka Solaris Bus & Coach.

Przy wyborze nowego zarządu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Twojej firmie może zapewnić ją kancelaria Szolajski Legal Group.

Podobne wpisy / similar posts:
Sukcesorze, jak będziesz realizował prawo do bycia... Kontynuujemy cykl dotyczący wdrażania Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych przez firmy rodzinne planujące sukcesję. Jednym z ważnych up...
Elektroniczne biuro podawcze – ułatwienia procedur... Po ostatnich nowelizacjach kodeksu postępowania cywilnego (1 lipca i 18 września 2016 r.) istnieje możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektron...
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Uwaga r... Nowe przepisy ordynacji podatkowej, wprowadzające „klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania”, wchodzą w życie już 15 lipca 2016 r. Klauzula ta uniemo...
Konstytucja firmy rodzinnej – czym jest i dlaczego... Konstytucja firmy rodzinnej wśród polskich przedsiębiorców jest dokumentem stosunkowo młodym. Jako pierwsza, pod koniec 2010 roku, powstała Konstytucj...