201806.19
Off
0

Zmiany w ustawie deweloperskiej niekorzystne dla firm rodzinnych

Do konsultacji społecznych trafił projekt zmian ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego czyli tzw. ustawy deweloperskiej. Projekt ten został przygotowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Projektowane zmiany ustawy zawierają przepisy likwidujące prawo dewelopera do korzystania z otwartych rachunków powierniczych nieposiadających ani gwarancji bankowej, ani ubezpieczenia.

Założenia projektu przewidują utrzymanie wyłącznie zamkniętych rachunków z zabezpieczeniem, które wymagają wysokich zabezpieczeń, więc rozwiązaniem kosztownym.

Zarzuty PZFD

Polski Związek Firm Developerskich protestuje przeciwko tym rozwiązaniom wskazując, że propozycja UOKiK wyeliminuje z rynku polskie firmy rodzinne.

Zdaniem Związku, rodzinnych firm deweloperskich nie będzie stać na zamknięte rachunki powiernicze, ponieważ wymagają one wysokich zabezpieczeń.

W wyniku wprowadzanych zmian na rynku developerów pozostaną jednie międzynarodowe korporacje z dostępem do zagranicznego kapitału i dużym bankiem ziemi.

Konsekwencje

Likwidacja otwartego rachunku powierniczego bez zabezpieczeń doprowadzi do wzrostu kosztów inwestycji, o czym wie UOKiK.

Z analiz Urzędu wynika, że wśród najważniejszych skutków likwidacji rachunku otwartego jest prawdopodobne zmniejszenie dostępności oferty kredytowej banków dla deweloperów.

Zmiany doprowadzą do ograniczenia konkurencyjności na rynku i zmniejszenia się liczby zrealizowanych projektów deweloperskich, a w konsekwencji wzrostu cen mieszkań.

Wnioski

Likwidacja otwartego rachunku powierniczego bez zabezpieczeń doprowadzi do wyeliminowania developerskich firm rodzinnych z rynku. Działanie takie należy ocenić jako utrudniające docelową sukcesję developerskich firm rodzinnych i niekorzystne dla przyszłych Sukcesorów.

Podobne wpisy / similar posts:
IX Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 20... W dniach 25-27 listopada 2016 roku w Gdańsku odbył się IX Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2016. Kancelaria Szołajski Legal Group była ...
Spadkobiercy mogą odetchnąć. Prawo zmienia się na ... Z dniem 18 października 2015 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.539) w zakresie doty...
Nestor jako prokurent a pomyślność w sukcesji Zgodnie z kodeksem cywilnym prokura to rodzaj pełnomocnictwa, którego udziela tylko przedsiębiorca. Pełnomocnictwo to musi zostać wpisane do rejestru ...
Odrzucenie spadku obciąża krewnych – uwagi w związ... Zgodnie z art. 1012 kodeksu cywilnego spadkobierca może odrzucić spadek. Od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania spadkobierca ma sze...