201806.19
Off
0

Zmiany w ustawie deweloperskiej niekorzystne dla firm rodzinnych

Do konsultacji społecznych trafił projekt zmian ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego czyli tzw. ustawy deweloperskiej. Projekt ten został przygotowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Projektowane zmiany ustawy zawierają przepisy likwidujące prawo dewelopera do korzystania z otwartych rachunków powierniczych nieposiadających ani gwarancji bankowej, ani ubezpieczenia.

Założenia projektu przewidują utrzymanie wyłącznie zamkniętych rachunków z zabezpieczeniem, które wymagają wysokich zabezpieczeń, więc rozwiązaniem kosztownym.

Zarzuty PZFD

Polski Związek Firm Developerskich protestuje przeciwko tym rozwiązaniom wskazując, że propozycja UOKiK wyeliminuje z rynku polskie firmy rodzinne.

Zdaniem Związku, rodzinnych firm deweloperskich nie będzie stać na zamknięte rachunki powiernicze, ponieważ wymagają one wysokich zabezpieczeń.

W wyniku wprowadzanych zmian na rynku developerów pozostaną jednie międzynarodowe korporacje z dostępem do zagranicznego kapitału i dużym bankiem ziemi.

Konsekwencje

Likwidacja otwartego rachunku powierniczego bez zabezpieczeń doprowadzi do wzrostu kosztów inwestycji, o czym wie UOKiK.

Z analiz Urzędu wynika, że wśród najważniejszych skutków likwidacji rachunku otwartego jest prawdopodobne zmniejszenie dostępności oferty kredytowej banków dla deweloperów.

Zmiany doprowadzą do ograniczenia konkurencyjności na rynku i zmniejszenia się liczby zrealizowanych projektów deweloperskich, a w konsekwencji wzrostu cen mieszkań.

Wnioski

Likwidacja otwartego rachunku powierniczego bez zabezpieczeń doprowadzi do wyeliminowania developerskich firm rodzinnych z rynku. Działanie takie należy ocenić jako utrudniające docelową sukcesję developerskich firm rodzinnych i niekorzystne dla przyszłych Sukcesorów.