201806.19
Off
0

Zmiany w ustawie deweloperskiej niekorzystne dla firm rodzinnych

Do konsultacji społecznych trafił projekt zmian ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego czyli tzw. ustawy deweloperskiej. Projekt ten został przygotowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Projektowane zmiany ustawy zawierają przepisy likwidujące prawo dewelopera do korzystania z otwartych rachunków powierniczych nieposiadających ani gwarancji bankowej, ani ubezpieczenia.

Założenia projektu przewidują utrzymanie wyłącznie zamkniętych rachunków z zabezpieczeniem, które wymagają wysokich zabezpieczeń, więc rozwiązaniem kosztownym.

Zarzuty PZFD

Polski Związek Firm Developerskich protestuje przeciwko tym rozwiązaniom wskazując, że propozycja UOKiK wyeliminuje z rynku polskie firmy rodzinne.

Zdaniem Związku, rodzinnych firm deweloperskich nie będzie stać na zamknięte rachunki powiernicze, ponieważ wymagają one wysokich zabezpieczeń.

W wyniku wprowadzanych zmian na rynku developerów pozostaną jednie międzynarodowe korporacje z dostępem do zagranicznego kapitału i dużym bankiem ziemi.

Konsekwencje

Likwidacja otwartego rachunku powierniczego bez zabezpieczeń doprowadzi do wzrostu kosztów inwestycji, o czym wie UOKiK.

Z analiz Urzędu wynika, że wśród najważniejszych skutków likwidacji rachunku otwartego jest prawdopodobne zmniejszenie dostępności oferty kredytowej banków dla deweloperów.

Zmiany doprowadzą do ograniczenia konkurencyjności na rynku i zmniejszenia się liczby zrealizowanych projektów deweloperskich, a w konsekwencji wzrostu cen mieszkań.

Wnioski

Likwidacja otwartego rachunku powierniczego bez zabezpieczeń doprowadzi do wyeliminowania developerskich firm rodzinnych z rynku. Działanie takie należy ocenić jako utrudniające docelową sukcesję developerskich firm rodzinnych i niekorzystne dla przyszłych Sukcesorów.

Podobne wpisy / similar posts:
Sukcesorze, czy jesteś gotowy na zmiany dotyczące ... Zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z 15 marca 2018 r. dają Sądowi rejestrowemu dodatkowe uprawnienia przymuszające w związku ze stwierdzonymi ...
Wrogie przejęcie spółki zagrożeniem dla sukcesorów... W Polsce, w sektorze firm rodzinnych, najbardziej znane jest wrogie przejęcie akcji Spółki W. Kruk S.A. przez Spółkę Vistula&Wólczanka S.A. Na cz...
Tylko 15 proc. CIT dla małych przedsiębiorców – zm... Już w 2017 r. mali przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy rozpoczynający działalność (w pierwszym roku działalności) zapłacą niższy podatek dochodowy CIT....
Optymalizacja składek ubezpieczeniowych w sukcesji... W Polsce, jak grzyby po deszczu, powstają firmy oferujące optymalizację składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zgodnie z prawem unijnym. Osob...