Adwokat Bartłomiej Frankowski

Specjalizuje się w prawie karnym, w tym wykonawczym, prawie rodzinnym oraz prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem ściśle procesowej problematyki. Zapewnia pomoc prawną przed sądami wszystkich szczebli, prokuraturami oraz innymi instytucjami zajmującymi się powyższą materią, w tym także dyscyplinarną odpowiedzialnością zawodową, na szczeblu krajowym i europejskim.

Szczególną specjalizacją jest prawo karne gospodarcze, w tym karna odpowiedzialność menadżerów oraz przestępstwa finansowe, korupcyjne, przestępczość zorganizowana i narkotykowa, jak też problematyka wypadków komunikacyjnych.

Świadczy kompleksową pomoc prawną  w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz spadkowego m.in.: sprawy o rozwód i separację, dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów, o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa czy przysposobienie. Prowadzi sprawy o podział majątku, zachowek, zapis windykacyjny, stwierdzenia nabycia spadku czy dział spadku.

Zajmuje się także sprawami z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym wskazaniem na prawo budowlane, ochrony środowiska oraz cudzoziemców.

Jako samodzielny adwokat w latach 2005 – 2015 współpracował z Kancelarią Mecenasa Macieja Bednarkiewicza (wcześniej Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej). Uczestniczył w procesach szeroko znanych opinii publicznej – występował jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych w sprawach wypadków Grudnia 1970 r. oraz odpowiedzialności za wprowadzenie stanu wojennego. Bronił w procesach zorganizowanej przestępczości, narkotykowej oraz gospodarczej. Prowadził sprawy z zakresu odpowiedzialności za błędy w sztuce lekarskiej, wypadków drogowych oraz z zakresu prawa karnego skarbowego.

Do 2005 r. sędzia w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, w tym pełniący funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu. Orzekał także w V Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Łodzi, m.in. w sprawach o szerokim oddźwięku (wątki tzw. „łódzkiej ośmiornicy”).

Były nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego (do 2006 r.). W ramach pracy naukowo-dydaktycznej reprezentował Polskę na imprezach międzynarodowych, w tym na XVI Kongresie Prawa Karnego AIDP w Budapeszcie .

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (1996 r.). W roku 1998 złożył egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Ojciec dwóch synów.

Pasjonat turystyki górskiej i miłośnik przyrody górskiej. Wielbiciel kultury śródziemnomorskiej oraz środkowoeuropejskiej, w tym szczególnie kuchni włoskiej, chorwackiej i węgierskiej. Słucha muzyki poważnej (lubi zwłaszcza Beethovena i Mozarta) oraz klasycznego rocka. Interesuje się literaturą współczesną oraz historyczną (ze wskazaniem na starożytność, średniowiecze oraz II wojnę światową).