W wieloletniej praktyce reprezentowaliśmy twórców i nabywców praw autorskich – znamy oczekiwania obu stron, dlatego jesteśmy niezwykle skuteczni. Klienci naszej kancelarii (twórcy, artyści, w tym filmowcy i agencje reklamowe) są pewni, że ich prawa są należycie zabezpieczone, a prawa nabyte wolne od wszelkich wad. Zapewniamy transparentność i partnerstwo w umowach. Zabezpieczamy interesy twórców, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych oraz pracy pod presją czasu i wyniku.

img_2

Negocjujemy ponad 500 umów o przeniesienie praw autorskich rocznie

img_2

Wartość kontraktów dotyczących realizacji kampanii reklamowych, negocjowanych w tym okresie, to ponad 300 milionów złotych

Ostatnie publikacje w obszarze prawa autorskiego  

Naruszenie dobra osobistego a roszczenie odszkodowawcze

Naruszenie dobra osobistego a roszczenie odszkodowawcze

Rafał Głodowski  Komentarze (0)
Zgodnie z art. 78 ust. 1 prawa autorskiego, twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. Ponadto, w razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła...
NSA o sprzeciwie wobec decyzji Urzędu Patentowego

NSA o sprzeciwie wobec decyzji Urzędu Patentowego

Marcin Szołajski  Komentarze (0)
NSA o sprzeciwie wobec decyzji Urzędu Patentowego Podejmowałem już w swoich artykułach kwestię sprzeciwu od decyzji Urzędu Patentowego (zachęcam do przeczytania tutaj.) Całkiem niedawno w tym przedmiocie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, dlatego warto...