Przeanalizujemy Twoją umowę
i wystąpimy do sądu o unieważnienie
umowy kredytu oraz obniżenie raty.

Spotkajmy się i porozmawiajmy.