Wróć do góry

Spłacasz kredyt hipoteczny
i raty Cię przerastają?

Sprawdź, czy możesz skorzystać
z Kredytu bez WIBOR!

Umów się na konsultację

Obserwuj nas

Dowiedz się więcej

Sprawy sądowe

O co możemy wystąpić?

Unieważnienie umowy kredytu hipotecznego w związku z usunięciem WIBOR

Uznanie przez sąd, że wskaźnik WIBOR jest ustalany niepoprawnie i stanowi tak zwaną klauzulę abuzywną, czyli jest postanowieniem niedozwolonym może być wystarczającą przesłanką do unieważnienia całej umowy kredytowej. Taki wyrok wiąże się z koniecznością rozliczenia wszelkich wpłat, jakie strony świadczyły na swoją rzecz, dlatego może on być najkorzystniejszy dla kredytobiorcy.

Unieważnienie umowy oznacza, że kredytobiorca spłaci jedynie pożyczony kapitał, czyli to, co rzeczywiście otrzymał od banku.

Redukcja oprocentowania kredytu hipotecznego poprzez usunięcie WIBOR

Sąd może uznać, że wskaźnik WIBOR jest ustalany niepoprawnie i stanowi klauzulę abuzywną, czyli niedozwoloną. To sprawi, że wszystkie postanowienia zawierające odwołanie do wskaźnika WIBOR zawarte w umowie, zostaną unieważnione i usunięte. W efekcie część oprocentowania kredytu obejmująca wskaźnik WIBOR przestanie istnieć.

Kredytobiorca nadal będzie spłacał raty kapitałowe powiększone o umowną marżę, ale koszty kredytu będą znacznie mniejsze.

WIBOR

Ile wynosi dziś WIBOR?

6,94%

wzrost o 359,6% od Q4 2019

wzrost o 93,31% w skali 12 miesięcy

Wysokość WIBOR jest ustalana przez GPW Benchmark S.A. i zależy od oprocentowania podawanego przez największe banki działające w Polsce. Banki ustalają te dane, uwzględniając stopy procentowe ogłaszane przez Radę Polityki Pieniężnej.

Umów się na konsultację

Nasza praca

Jak prowadzimy sprawę?

1

Opowiedz nam o swojej sprawie. Uzupełnij formularz i umów się na darmową rozmowę z naszym prawnikiem.

2

Przygotuj dokumenty kredytowe. Prześlij nam ich skan mailem.

3

Teraz przeanalizujemy Twoją sprawę. Na podstawie przesłanych dokumentów sprawdzimy, czy możemy Ci pomóc.

4

Poczekaj na informację. W ciągu 5 dni roboczych otrzymasz od nas BEZPŁATNĄ informację o wynikach weryfikacji Twojej sprawy i ofertę z propozycją strategii postępowania.

5

Zaczynamy działać! W przypadku akceptacji oferty podpiszemy umowę o świadczenie pomocy prawnej.

6

Zespół kancelarii Szołajski Legal Group walczy o Twoje pieniądze. Nasi specjaliści poprowadzą sprawę od A-Z, na bieżąco informując Cię o postępach.

Wiedza

Co warto wiedzieć?

Szukasz sprawdzonej wiedzy o kredytach hipotecznych i wyrokach sądowych dotyczących WIBOR-u?
Tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz!


Przeczytaj artykuł

Obejrzyj video

Przeczytaj artykuł
Umów się na konsultację

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest WIBOR i kto go ustala?

WIBOR jest to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Administratorem stawki WIBOR jest GPW Benchmark S.A.

Czy mogę wnieść o wstrzymanie płatności rat?

Jeżeli kredyt został nominalnie spłacony, to zasadne jest złożenie wniosku o wstrzymanie płatności rat. Nominalna spłata kredytu oznacza, że Kredytobiorca już do banku wpłacił więcej niż od banku otrzymał.

Czy mogę złożyć pozew, jeżeli moja działalność była zarejestrowana w kredytowanej nieruchomości?

Tak, zarejestrowanie działalności w kredytowanej nieruchomości nie będzie miało wpływu na ocenę ważności umowy przez sąd. Sąd bada bowiem umowę i status stron na dzień jej zawarcia.

Czy moje roszczenie może być przedawnione?

Z uwagi na fakt, że o świadomości, że umowa jest nieważna i wobec tego, że Kredytobiorcy przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonych kwot, Kredytobiorcy dowiadują się w momencie wydania wyroku, termin przedawnienia do tego czasu nie biegnie.

Czy można unieważnić kredyt, który został już spłacony?

Tak. Umowa już spłacona podlega unieważnieniu podobnie jak umowy nadal spłacane. W tym zakresie fakt spłaty kredytu nie ma znaczenia.

Czy są jakieś ukryte koszty?

Nie ma żadnych ukrytych kosztów, a nasza umowa na pomoc prawną jest jasna i klarowna.

Czy wynajem nieruchomości uniemożliwia złożenie pozwu?

Nie, późniejszy wynajem nieruchomości nie będzie miał wpływu na ocenę ważności umowy przez sąd. Sąd bada bowiem umowę i status stron na dzień jej zawarcia.

Gdzie będą rozprawy sądowe, skoro kancelaria jest w Warszawie i Wrocławiu?

Kancelaria działa w całej Polsce. Kredytobiorców reprezentujemy przed wszystkimi Sądami w kraju. Jednak większość banków ma siedziby w Warszawie i tutaj w warszawskich Sądach będziemy je pozywać.

Ile będzie rozpraw i czy moja obecność będzie konieczna?

Standardowo w sprawach dotyczących umów hipotecznych rozprawa jest jedna i są na niej przesłuchiwani Kredytobiorcy.

Ile potrwa zanim otrzymam pieniądze?

Na przeprowadzenie sprawy dotyczącej usunięcia wskaźnika WIBOR z umowy kredytu lub jej unieważnienia do jej prawomocnego zakończenia, trzeba liczyć od około 1 roku do 4 lat.

Ile zapłacę za odzyskanie pieniędzy od banku?

Na łączny koszt odzyskania pieniędzy od banku składa się kilka elementów w tym m.in. koszty postępowania oraz koszty reprezentacji przez Kancelarię.

Wysokość opłaty od pozwu w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem wynika wprost z ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wynagrodzenie Kancelarii jest dwuczęściowe, składa się wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenia określonego procentowo.

Jaki jest skutek wyroku sądowego?

Wyrokiem sąd może unieważnić umowę kredytową, co skutkować będzie tym, że bank odda Kredytobiorcy wszystko co Kredytobiorca wpłacił na podstawie umowy. Z kolei Kredytobiorca odda bankowi kwotę udostępnionego kapitału. Ewentualnym innym rozstrzygnięciem jest usunięcie WIBOR z umowy i pozostawienie umowy w mocy jedynie z marżą banku.

Jakie jest ryzyko podjęcia takich działań, czyli co mogę stracić?

Dopóki umowa kredytowa spłacana jest zgodnie z harmonogramem to proces nie wiąże się z dużym ryzykiem. Podejmując sprawę sądową przeciwko bankowi Kredytobiorca może tylko zyskać.

Kto będzie zajmował się moją sprawą?

W Kancelarii pracuje zespół dedykowany do spraw kredytów hipotecznych, który jest prowadzony przez Partnera Zarządzającego Kancelarii – mec. Marcina Szołajskiego.

Zespół składa się z radców prawnych i adwokatów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem, którym nieobce są sprawy kredytów hipotecznych.

Uczestniczą oni w spotkaniach oraz udzielają informacji mailowo i telefoniczne.

Sprawę przez cały czas trwania procesu prowadzić będzie dedykowany radca prawny lub adwokat. Ewentualne zmiany wynikają wyłącznie z przyczyn losowych.

Na jakiej podstawie prowadzone będzie postępowanie?

W zależności od rodzaju i postanowień zawartej przez Kredytobiorcę umowy kredytowej, postępowania mogą być prowadzone w kierunku m.in. usunięcia wskaźnika WIBOR z umowy kredytu lub jej unieważnienia.

O co można wnosić do sądu?

Do sądu można wystąpić z dwoma żądaniami. Bardziej korzystne jest dla Kredytobiorcy unieważnienie umowy kredytowej. Drugim żądaniem jest usunięcie WIBOR z umowy i pozostawienie umowy w mocy jedynie z marżą.

Skąd mam wiedzieć, czy moja umowa może być unieważniona?

Po przesłaniu do Kancelarii dokumentów związanych z kredytem, w tym umowy kredytowej, dokonujemy analizy prawnej i wyjaśniamy klientom czy i dlaczego ich umowa może być unieważniona.

W jaki sposób mogę przekazać dokumenty?

Standardowa procedura w zakresie wymiany dokumentów, w głównej mierze odbywa się mailowo i wygląda następująco:

  1. Kredytobiorca przesyła mailem Kancelarii skan zawartej przez siebie umowy kredytowej celem jej weryfikacji.
  2. Po wstępnej akceptacji oferty przez Kredytobiorcę, Kancelaria wysyła mailem projekt umowy o świadczenie pomocy prawnej.
  3. Po podpisaniu umowy o świadczenie pomocy prawnej, Kredytobiorca wysyła mailem skan podpisanej umowy. Dodatkowo, do Kancelarii zostaje wysłany oryginał umowy.
  4. Dalsza wymiana dokumentów odbywa się głównie mailowo – z uwagi na szybkość i wygodę ta forma jest rekomendowana przez Kancelarię.

Marcin Szołajski

Radca prawny

Pomaga klientom w sporach prowadzonych na tle instrumentów finansowych, w tym tych o zwrot pieniędzy wpłaconych na Polisolokaty.

Wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie także w prowadzeniu spraw przeciwko bankom z tytułu kredytów opartych na wskaźniku WIBOR.

Napisz wiadomość