Pierwsze w Polsce sądowe postanowienie, na mocy którego z umowy kredytowej został usunięty WIBOR wydał 3 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (sygn. akt I Co 556/22). Tym samym Sąd uznał, że wnioskodawczyni – posiadaczka kredytu hipotecznego w ING Banku – nie została dostatecznie poinformowana o ryzyku wiążącym się z kredytem oprocentowanym WIBOREM. Wynika to z faktu, że do umowy kredytowej nie został dołączony regulamin ustalania stawek referencyjnych.

Zgodnie z unijną dyrektywą 93/13, która chroni konsumentów przed nieuczciwymi warunkami umownymi, to na banku spoczywa obowiązek informacyjny wobec klienta. Dzięki takiemu postanowieniu Sądu rata kredytu spadła o około 75 proc. – z 6,7 tys. zł do 1,7 tys. zł!

Sąd w Katowicach wydał bezprecedensową decyzję o dalszym wykonywaniu umowy kredytowej w ten sposób, że do końca trwania procesu kredyt będzie miał oprocentowanie w wysokości stałej marży czyli 2,19 proc.

Ogromny wzrost WIBOR powoduje trudną sytuację kredytobiorców

Od ponad roku kredytobiorcy złotowi zmagają się z wysokimi ratami kredytów. We wrześniu ubiegłego roku wskaźnik WIBOR stanowiący podstawę oprocentowania zmiennego kredytów złotowych (w szczególności kredytów hipotecznych) kształtował się na poziomie 0,24 proc. Aktualnie wysokość tego indeksu wynosi 7,39 proc.!

Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach w postępowaniu zabezpieczającym powództwo jest przełomowe dla wszystkich kredytobiorców złotowych zmagających się z wysokimi ratami kredytu. Nawet 2 mln posiadaczy kredytów hipotecznych, których raty rosną w szybkim tempie może zacząć działać w swojej sprawie!

Kolejne pozwy o WIBOR spływają do sądów, dając nadzieję kredytobiorcom złotowym na korzystne rozstrzygnięcie na drodze sądowej.

Podsumowanie

Opisywane w dzisiejszym artykule postanowienie to pierwsza w kraju bezprecedensowa decyzja odnosząca się do stawki WIBOR. Według analityków rynkowych koszt „odwiborowania” wszystkich kredytów złotowych mieszkaniowych wyceniono na 84 mld zł.

Z tego wynika, że dotknęłoby to zdecydowanie najmocniej największe banki, które zarabiają na nieuczciwym wskaźniku WIBOR: bank PKO BP (koszt 20,3 mld zł), PEKAO SA (koszt 13,3 mld zł) i ING Bank (koszt 11,4 mld zł).

Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga kredytobiorcom hipotecznym złotowym wygrywać spory sądowe w walce z bankami. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium