Prawo procesowe

Od lat nasi prawnicy skutecznie i z sukcesami reprezentują Klientów w sprawach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi. Kancelaria oferuje przede wszystkim stałe świadczenie usług osobom prawnym, ale naszymi Klientami są również osoby fizyczne. Potrafimy wykorzystać doświadczenie oraz wiedzę, aby z naszą pomocą i wsparciem Klient osiągnął końcowy sukces.

Co otrzymujesz?

  • udzielanie porad i opinii prawnych,
  • reprezentowanie w postępowaniu sądowym,
  • reprezentowanie w negocjacjach i mediacjach,
  • windykacja należności,
  • usługi dotyczące dochodzenia od firm ubezpieczeniowych wypłaty odszkodowań.

Możemy Ci pomóc

Angażujemy wiedzę i doświadczenie, dostarczamy pomocy i wsparcia, aby Klient osiągnął końcowy sukces.

Wyślij wiadomość e-mail
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.Czytaj więcej