Budownictwo

Szołajski Legal Group zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie budownictwa oraz prawa nieruchomości. Naszych klientów wspieramy w następujących obszarach:

  • Analizie stanu prawnego nieruchomości oraz jego aktualizacji,

  • Wsparciu przy zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości,

  • Obsłudze postępowania administracyjnego w ramach procesu budowlanego,

  • Koordynacji procesu pozyskiwania finansowania, zakupu nieruchomości i realizacji inwestycji budowlanych.

Wyślij wiadomość e-mail+48 22 213 22 77
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej