Rafał Głodowski

Radca prawny

Specjalizacja Doświadczenie Edukacja Prywatnie

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, autorskiego oraz prawa zamówień publicznych. Reprezentuje klientów zarówno przed sądami powszechnymi jak i administracyjnymi.

W ostatnim czasie aktywnie zaangażowany w pomoc konsumentom w sporach z bankami dotyczących umów waloryzowanych do walut obcych.

Wspiera wykonawców oraz zamawiających w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, oraz na wcześniejszych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Z branżą prawniczą związany od 2012 r. kiedy rozpoczął praktyki w Kancelarii Radców Prawnych Błażejowska Nowakowski Szołajski Sp. p.

W Kancelarii Szołajski Legal Group od 2015 r.

Absolwent kierunku Prawo w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, równolegle z którym ukończył na tej samej uczelni kierunek Finanse i Rachunkowość.

Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2023 r. zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada międzynarodowy certyfikat TOLES Higher – poświadczający wiedzę i umiejętności związane z wykorzystaniem prawniczego języka angielskiego w praktyce.

Dumny mąż i ojciec. Miłośnik sportu w szczególności koszykówki i tenisa ziemnego. Zasłużony honorowy dawca krwi i pasjonat filozofii stoickiej.