Nowe technologie

Nasza kancelaria prawna posiada duże doświadczenie i wiedzę z zakresu nowych technologii, przede wszystkim z zakresu telekomunikacji oraz informatyki, dzięki wieloletniej pracy dla czołowych firm tych branż w Polsce. Z naszą pomocą biznes staje się bezpieczny technologicznie i rozwija się zgodnie z planem.

Członkowie naszego Zespołu brali udział w procesie demonopolizacji rynku usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i dostępu do sieci Telekomunikacji Polskiej dla konkurencyjnych operatorów, negocjując ponad 100 umów o dostęp telekomunikacyjny rocznie. Wartość kontraktów dostępowych dla innych operatorów przekroczyła 300 milionów złotych.

Co otrzymujesz?

  • bsługi prawnej procesu sprzedaży i wdrażania rozwiązań teleinformatycznych i systemów IT,
  • obsługi prawnej umów informatycznych – przygotowanie i negocjacje,
  • postępowań przed właściwymi organami regulacyjnymi w tym Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

Możemy Ci pomóc

Zapewniamy bezpieczeństwo prawne transakcji IT oraz systemów, które na co dzień pomagają Państwu osiągać cele biznesowe.

Wyślij wiadomość e-mail
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.Czytaj więcej