Firma rodzinna

Nasza kancelaria prawna jest Firmą Rodzinną, dlatego dobrze rozumiemy potrzeby wynikające ze zmian pokoleniowych, a plan sukcesji stosujemy z powodzeniem. Naszym Klientom zapewniamy doradztwo prawne w zakresie sukcesji poprzez przeprowadzanie odpowiednich przekształceń kapitałowo-osobowych. Z powodzeniem doradzamy jak utrzymać rodzinny biznes w ręku kolejnych pokoleń, jednocześnie stwarzając korzystne warunki do jego rozwoju.

Co otrzymujesz?

  • analizę prawną obecnej sytuacji korporacyjnej Firmy Rodzinnej,
  • przygotowanie planu sukcesji rodzinnej,
  • przeprowadzenie procesu przekształcenia kapitałowo-osobowego w zakresie sukcesji.

Możemy Ci pomóc

Będąc firmą rodzinną, troszczymy się o międzypokoleniową stabilność polskich przedsiębiorstw. Zabezpieczamy i wspieramy procesy przekazywania własności.

Wyślij wiadomość e-mail

+48 22 xxx xx xx

+48 22 213 22 77
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.Czytaj więcej