Telekomunikacja

Doskonale rozumiemy potrzeby przedsiębiorstw telekomunikacyjnych i problemy, z którymi się mierzą. Wyróżnia nas obszerna wiedza merytoryczna i duże doświadczenie w pracy z  podmiotami z szeroko rozumianego sektora telekomunikacyjnego. W toku naszej wieloletniej praktyki mieliśmy okazję świadczyć usługi na rzecz największych reprezentantów tej branży w Polsce, rozwiązując niejednokrotnie wyjątkowo skomplikowane problemy prawne.

Dzięki eksperckiemu wsparciu prawnemu prowadzenie biznesu telekomunikacyjnego staje się znacznie bezpieczniejsze. Zapewniamy pomoc w określaniu poziomu ryzyka gospodarczego, sporządzamy niezbędną dokumentację, wspieramy Klientów w negocjacjach. Całość naszych działań sprawia, że przedsiębiorstwo rozwija się zgodnie z planem i może skutecznie budować przewagę konkurencyjną. 

Elementem naszego bogatego doświadczenia jest udział w procesie demonopolizacji rynku usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i dostępu do sieci Telekomunikacji Polskiej dla konkurencyjnych operatorów. W trakcie obsługi prawnej tego procesu, negocjowaliśmy ponad 100 umów o dostęp telekomunikacyjny rocznie. Wartość kontraktów dostępowych dla innych operatorów przekroczyła 300 milionów złotych.

Przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym oferujemy znacznie więcej niż wyłącznie doradztwo – zapewniamy praktyczne wsparcie w każdym aspekcie prowadzonej działalności. Warto zaufać naszej eksperckiej wiedzy.

Co otrzymujesz?

  • wsparcie w negocjacjach;
  • obsługę prawną wszelkich umów i przygotowanie niezbędnej dokumentacji;
  • reprezentację w postępowaniach przed właściwymi organami regulacyjnymi, w tym Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz w postępowaniach przed sądowych i sądowo-administracyjnych;
  • kompleksowe wsparcie w sytuacjach spornych pomiędzy operatorami;
  • reprezentację w postępowaniach przed Prezesem UOKiK.
Wyślij wiadomość e-mail
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.Czytaj więcej