Kontakt

Szołajski Legal Group

Siedziba w Warszawie
Szołajski Legal Group Spółka Komandytowa
Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa,
Biurowiec Q22

Oddział we Wrocławiu
ul. Swobodna 1
150-089 Wrocław
Budynek Aquarius Business House
Nr telefonu: 71 757 17 17

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000554189, NIP: PL5252618831, REGON:361322853