Nieruchomości

Odpowiadając na zapotrzebowania naszych Klientów i rynku, rozwijamy dział zajmujący się prawem nieruchomości. W sposób prosty i zrozumiały wyjaśniamy wszelkie wątpliwości, aby nasz Klient w każdym momencie wiedział co i dlaczego robimy. Nasi prawnicy to specjaliści w swojej dziedzinie i profesjonaliści – doskonale rozumiejąc działanie prawa w zakresie nieruchomości pomagają w osiągnięciu zamierzonych celów.

Nasi prawnicy uczestniczą w przedsięwzięciach budowlanych i nieruchomościowych – ich wartość w ostatnim roku wyniosła ponad 600 milionów złotych. Negocjujemy zarówno zakup nieruchomości jak i umowy dotyczące budowy oraz zarządzania obiektami biurowymi i centrami handlowymi. Istotnym elementem tych negocjacji jest udział podmiotów finansujących przedsięwzięcia budowlane i nieruchomościowe: banków, instytucji finansowych i firm leasingowych, którym również doradzamy.

Co otrzymujesz?

  • pomoc w porządkowaniu stanu prawnego nieruchomości,
  • pomoc w tworzeniu umów dotyczących zbycia i nabycia nieruchomości,
  • pomoc w koordynacji procesu budowlanego,
  • proponowanie optymalnych rozwiązań podatkowych.
Wyślij wiadomość e-mail
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.Czytaj więcej