Energetyka

Od lat prawnicy Kancelarii Szołajski Legal Group świadczą usługi dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego. Obszar doradztwa Kancelarii obejmuje:

Uzyskiwanie decyzji administracyjnych zarówno Prezesa URE jak i Prezesa GUM,

Negocjacje umów sprzedaży energii elektrycznej,

Wspieranie procesu budowy i eksploatacji farm wiatrowych oraz elektrowni fotowoltanicznych,

Pozyskiwanie zamówień publicznych sektorowych

Wyślij wiadomość e-mail+48 22 213 22 77
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej