Reklama

Nasza Kancelaria oferuje wsparcie prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa reklamy dla różnych form działalności marketingowej i reklamowej.

Wspomagamy podmioty na rynku reklamowym, w takich obszarach jak:

  • Nabywanie majątkowych praw autorskich,

  • Zlecanie produkcji filmów reklamowych i sesji zdjęciowych

  • Projektowanie umów licencyjnych.

Wyślij wiadomość e-mail+48 22 213 22 77
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej