Legislacja

Dysponując bogatym doświadczeniem w zakresie legislacji, pomagamy w zakresie sporządzania projektów aktów prawnych (rozporządzeń i ustaw) wraz z uzasadnieniami i oceną skutków regulacji, ich opiniowania i monitorowania procesu legislacyjnego.

Rocznie członkowie naszego Zespołu prowadzą sprawy legislacyjne dotyczące ponad 300 projektów aktów prawnych, zarówno rangi ustawowej jak i rozporządzeń. Bierzemy udział w ponad 200 konferencjach uzgodnieniowych i 100 posiedzeniach podkomisji sejmowych jako przedstawiciele środowiska.

Na zlecenie Klientów nasi prawnicy biorą czynny udział w procesie legislacyjnym, uwzględniając zarówno interes zleceniodawcy, jak i regulacje europejskie, będące główną przyczyną zmian prawnych w Polsce. Uczestniczymy również w konferencjach uzgodnieniowych, dotyczących projektów aktów prawnych oraz w pracach parlamentarnych jako przedstawiciele środowiska, dbając o interesy naszych Klientów.

Wyślij wiadomość e-mail
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.Czytaj więcej