Podcasty

Prawo IT #18 Oznaczenie stron umowy wdrożeniowej – komparycja

Data: 27.09.2022 / Marcin Szołajski / IT

IT

Prawo IT #17 Rękojmia a gwarancja w Umowie Wdrożeniowej

IT

Prawo IT #16 Etapy wdrożenia i metodyki

Prawo IT #15 Proces zarządzania zmianą

IT

Prawo IT #14 Wypowiedzenie czy odstąpienie

IT

Prawo IT #13 – Exit Plan

Unieważnienie umowy Fortis Banku + Poradnik Frankowicza cz. XXXIII

IT

Prawo IT #12 – Kwalifikacja prawna umowy wdrożeniowej

Przegrana Fortis Banku + poradnik Frankowicza cz. XXXII

IT

PRWO IT #11 Smart contracts