Podcasty

IT

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

IT

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej

IT

Prawo IT #20 – Odpowiedzialność wykonawców i podwykonawców

IT

Prawo IT #19 – IT Problematyka cyberbezpieczeństwa w umowach wdrożeniowych

IT

Prawo IT #18 Oznaczenie stron umowy wdrożeniowej – komparycja

IT

Prawo IT #17 Rękojmia a gwarancja w Umowie Wdrożeniowej

IT

Prawo IT #16 Etapy wdrożenia i metodyki

Prawo IT #15 Proces zarządzania zmianą

IT

Prawo IT #14 Wypowiedzenie czy odstąpienie