Podcasty

Unieważnienie umowy mBank + Poradnik Frankowicza cz. XXVII (Dokumentacja do złożenia pozwu w sprawie kredytu frankowego)

Data: 12.05.2022 / Marcin Szołajski / Frankowicze

IT

PRAWO IT #6 Czy siła wyższa może wpłynąć na realizację umowy IT?

IT

PRAWO IT #5 W jakim zakresie można korzystać z praw zależnych do programu IT?

Wyrok GE Money Bank (BPH z Gdańska) + Poradnik Frankowicza cz. XXVI

IT

PRAWO IT #4 Naruszenie praw autorskich w prawie IT – jakie uprawnienia przysługują twórcy?

Wyrok SO Katowice Sprawa SLG przeciwko BPH z Gdańska + Poradnik Frankowicza cz. XXV

IT

PRAWO IT#3 IP BOX w branży IT

IT

PRAWO IT#2 Program komputerowy jako efekt umowy IT

Ugoda z bankiem BPH + Poradnik Frankowicza cz. XXIV (Nadpłata kredytu frankowego)

Bank PKO S.A – Kolejne zwycięstwo Frankowiczów + Poradnik Frankowicza cz. XXIII