W dzisiejszym odcinku opowiemy Państwu o ciekawym wyroku w sprawie przeciwko bankowi Fortis.

11 maja Sąd Okręgowy w Poznaniu podjął decyzję o unieważnieniu umowy kredytu zawartej w 2022 roku. Umowa rażąco naruszała przepisy ustawy Prawo bankowe, przenosząc całe ryzyko związane z kursem walutowym na kredytobiorców.

Sąd zasądził na rzecz Frankowiczów 360 200,61 zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami procesu.

W drugiej części mecenas Marcin Szołajski przedstawi Państwu prognozy gospodarcze dla Frankowiczów na II połowę 2022 roku.

Porozmawiamy między innymi o:

  • inflacji,
  • rosnących stopach procentowych,
  • podwyżkach cen i rat kredytów.

Wspomnimy również o podwyżkach stóp procentowych w Szwajcarii oraz wyjaśnimy, dlaczego warto jak najszybciej podjąć decyzję o pozwaniu banku, aby unieważnić umowę frankową. Zapraszamy!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej