Maciej Rodowicz

Adwokat

SpecjalizacjaDoświadczenieEdukacjaPrywatnie

Specjalizuje się w procedurach sądowych cywilnych (szczególnie w zakresie dochodzenia roszczeń w procesie cywilnym) oraz procedurach administracyjnych i sądowo administracyjnych, nie wyłączając Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Posiada również doświadczenie w procesie karnym, szczególnie na styku z prawem gospodarczym i cywilnym.

Od 2003 roku prowadzi praktykę adwokacką w Warszawie. Procesualista, z przewagą procesu cywilnego oraz sądowo-administracyjnego. W swoim dorobku ma uwzględnione skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego, przełamujące dotychczasową linię orzeczniczą oraz korzystne dla klientów orzeczenia NSA, Sądu Arbitrażowego przy KIG i sądów powszechnych. Obrońca w postępowaniach karnych, także prowadzonych przez służby specjalne: CBA i ABW. Doświadczony także w postępowaniach podatkowych i kontroli skarbowej.

Od 2014 r. wykładowca w Dziale Szkolenia Aplikantów Adwokackich – Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Pełni również funkcje w organach nadzorczych osób prawnych i organizacji społecznych, w tym Stowarzyszenia Twoja Sprawa w Warszawie.

W latach 2021 – 2023 powołany do służby cywilnej był dyrektorem Wydziału Nadzoru Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Od 2021 r. członek Rady do Spraw Uchodźców V kadencji — organu II instancji w sprawach ochrony międzynarodowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996). W 2003 r. po odbyciu aplikacji adwokackiej, został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Żonaty, ojciec czwórki dzieci – społecznie zaangażowany jako moderator Akademii Familijnej.