Sprawy GetBack

W ofercie naszej Kancelarii jest obsługa prawno-procesowa Klientów oszukanych przez GetBack. Przeprowadzamy analizę sytuacji prawnej Klientów poszkodowanych przez GetBack i przygotowujemy rekomendację co do konkretnych działań prawnych i procesowych. Wspieramy Klientów, którzy zakupili obligacje GetBack bezpośrednio, w toczącym się postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ponadto reprezentujemy naszych Klientów w sporach z pośrednikami, którzy sprzedawali obligacje GetBack.

Co otrzymujesz?

  • analizę prawną obecnej sytuacji procesowej w związku ze szkodą,
  • rekomendację co do prowadzenia sporu sądowego lub udziału w postępowaniu restruktyryzacyjnym,
  • prowadzenie sprawy sądowej o odszkodowanie w związku z nieuczciwą praktyką rynkową.

Możemy Ci pomóc

Jesteśmy bowiem Kancelarią prawniczą zajmującą się wspieraniem konsumentów w sporach z instytucjami finansowymi od 2016 roku. Nasz doświadczony Zespół zajmujący się sporami sądowymi udzieli profesjonalnego wsparcia i odzyska odszkodowanie.

Wyślij wiadomość e-mail
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.Czytaj więcej