IT i nowe technologie

Oferujemy doradztwo i obsługę przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w zakresie IT, nowych technologii oraz e-commerce. Nasze usługi obejmują m.in.:

  • Kompleksowe wsparcie Klienta w procesach przetargowych i zamówieniach publicznych,
  • Opiniowanie i negocjowanie umów wdrożeniowych dotyczących systemów IT,
  • Przygotowanie Regulaminów i Polityk niezbędnych do prowadzenia biznesu w sieci internet,
  • Wsparcie procedury ochrony danych osobowych.
Wyślij wiadomość e-mail+48 22 213 22 77
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej