Zamówienia publiczne

Nasza kancelaria prawna ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie pozyskiwania zamówień publicznych. Wygrywamy dla naszych Klientów postępowania na różnych etapach. Proponujemy profesjonalną pomoc i obsługę prawną, gdyż wiemy jak istotne dla przedsiębiorstwa są lub mogą być zamówienia publiczne.

Co otrzymujesz?

  • rzetelną i profesjonalną analizę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • prowadzenie twardych negocjacji z Zamawiającym,
  • postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi.

Możemy Ci pomóc

Zapewniamy kompleksowe i zgodne z przepisami prawa przeprowadzenie postępowania, spełniające najwyższe standardy. Gwarantujemy zachowanie wszelkich wymogów proceduralnych.

Wyślij wiadomość e-mail
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.Czytaj więcej