Dzisiejszy podcast poświęcamy tematyce smart contracts, czyli „inteligentnym umowom zawartym w formie cyfrowej”.

Koncepcja smart contracts stanowi przedmiot dyskusji zarówno w świecie prawników, jak i w świecie technologii. Inteligentne kontrakty nie stanowią jeszcze powszechnie używanej formy umów. Natomiast prawdopodobnie w przyszłości zastąpią tradycyjne papierowe umowy.

  • Czym są inteligentne kontrakty?
  • Jakie są ich wady i zalety?
  • Kto i kiedy może stosować „smart contracts”?

Wszystkie te aspekty wyjaśniamy w dzisiejszym podcaście.

Zapraszamy do słuchania!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej