Podcast: IT

Pozostałe kategorie

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej

Prawo IT #20 – Odpowiedzialność wykonawców i podwykonawców

Prawo IT #19 – IT Problematyka cyberbezpieczeństwa w umowach wdrożeniowych

Prawo IT #18 Oznaczenie stron umowy wdrożeniowej – komparycja

Prawo IT #17 Rękojmia a gwarancja w Umowie Wdrożeniowej

Prawo IT #16 Etapy wdrożenia i metodyki

Prawo IT #14 Wypowiedzenie czy odstąpienie