W dzisiejszym odcinku prezentujemy Państwu jeden z najnowszych wyroków Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów dotyczący umowy WŁASNY KĄT HIPOTECZNY zawartej z PKO BP.

20.04.2022 sąd ustalił, że umowa WŁASNY KĄT HIPOTECZNY jest nieważna, ponieważ zawiera klauzule niedozwolone.

Aneksy dołączone do umowy zmieniały walutę zobowiązania na EURO, a następnie na CHF, co pozwalało bankowi jednostronnie kształtować wysokość salda i raty kredytu.

Sąd uznał takie postanowienia za abuzywne i orzekł nieważność aneksów. Wyrok jest nieprawomocny.

W drugiej części odcinka mecenas Marcin Szołajski opowiada o ugodach proponowanych przez bank BNP Paribas.

  • Co wynika z raportu BNP Paribas
  • Jak wygląda program pilotażowy ugód frankowych?
  • Dlaczego nie opłaca się z nich korzystać?

Zapraszamy do słuchania!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej