W dzisiejszym odcinku opowiemy Państwu o kolejnym zwycięstwie Frankowiczów z BNP Paribas.

01.02.2022 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał za nieważną umowę kredytu denominowanego zawartą z bankiem BGŻ SA (obecnie BNP Paribas).

Jako że kredyt został spłacony w całości przed terminem, kredytobiorcy wystąpili o zwrot zasądzonych rat. Sąd zasądził na rzecz Frankowiczów kwotę 262.679,45 zł, dodatkowo obciążając bank odsetkami oraz kosztami procesu.

W drugiej części mecenas Marcin Szołajski zaprezentuje Państwu najnowsze dane dotyczące spraw frankowych w Polsce:

  • Ilu Frankowiczów udało się już do sądu?
  • Czy propozycje ugód są korzystne dla kredytobiorców?
  • Kiedy warto złożyć pozew i dlaczego?

Zapraszamy do słuchania!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Prawo IT #23 – Umowa chmurowa

Prawo IT #22 – Harmonogram umowy wdrożeniowej

Prawo IT #21 – Przedmiot umowy wdrożeniowej