Contact

Szołajski Legal Group

Szołajski Legal Group Spółka Komandytowa
Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa,
Biurowiec Q22

Branch in Wroclaw
ul. Swobodna 1
50-088 Wrocław
Budynek Aquarius Business House
Phone: 71 757 17 17

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000554189, NIP: PL5252618831, REGON:361322853