Blog: Bez kategorii

Dlaczego tak ważna jest klauzula rozwiązywania sporów w umowie wdrożeniowej IT?

Umowa Wdrożeniowa IT – Licencja czy przeniesienie praw autorskich?