Blog: Fundacja rodzinna

To się dzieje! Zarejestrowane pierwsze fundacje rodzinne!

Analiza rodzinno-emocjonalna pomocna w założeniu fundacji rodzinnej

Statut fundacji rodzinnej

Rejestracja fundacji rodzinnej w Polsce

Publicznie dostępne dane fundatora i beneficjentów Fundacji Rodzinnej

Fundacja rodzinna w Polsce na tle zagranicznych

Już można zakładać fundacje rodzinne w Polsce!

Ustawa o fundacji rodzinnej wchodzi w życie 22 maja 2023 r.