Blog: Podatki

Od 2019 r. zmiany w podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości

Wyrok NSA: dopuszczalne elektroniczne potwierdzenie doręczenia faktury korygującej