Blog: IT i Telco

Kierownicy, koordynatorzy projektu, komitet sterujący: rola i zadania

Czytaj więcej...

Data: 22.06.2022 / Marcin Szołajski / IT i Telco

Body leasing w branży IT

Procedura odbioru oprogramowania IT

Jak dobrze opisać przedmiot zamówienia w umowie IT?

3 najważniejsze zasady przy ustalaniu wynagrodzenia w umowie IT

Zasady poufności w projekcie IT

Planujesz wdrożenie systemu IT w firmie? Pamiętaj o zabezpieczeniu swoich interesów – zabezpieczeniu należytego wykonania Umowy!

Rola podwykonawców w projekcie IT