Wzorcowe klauzule w umowach IT to pakiet wsparcia dla podmiotów sektora publicznego w zakresie tworzenia umów wdrożeniowych w sektorze informatycznym. Opracowane wzorcowe klauzule umowne mogą być wykorzystywane przez Zamawiających z sektora finansów publicznych w umowach IT w przedmiocie wdrożenia oprogramowania na infrastrukturze Zamawiającego.

Opracowanie zawiera klauzule do wykorzystania w procesie tworzenia umów zarówno zawieranych w procedurach przetargowych, jak i bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Po co opracowano wzorzec postanowień umowy?

Dokumenty te stanowią w istocie wzorzec postanowień umowy, zawierający komentarze do poszczególnych klauzul, opisujące cel ich wprowadzenia, możliwe modyfikacje oraz elementy, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy konstruowaniu umowy z wykorzystaniem udostępnionych wzorcowych klauzul.

Udostępnienie wzorcowych klauzul umownych stanowi ułatwienie dla podmiotów sektora publicznego i osób, które prowadzą w ich imieniu postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie wdrożenia oprogramowania.

Oprócz konkretnych postanowień umownych zawierają bowiem komentarze stanowiące rekomendacje, które pozwalają Zamawiającym opracować kompletną umowę, uwzględniającą najważniejsze obszary, którym dotąd nie zawsze poświęcano należytą uwagę.

Raczej inspiracja niż gotowy wzorzec do wykorzystania

Warto zatem podkreślić, że wzorcowe klauzule umowne powinny raczej stanowić inspirację dla osób przygotowujących dokumentację przetargową niż gotowy wzorzec do wykorzystania w każdym zamówieniu.

Trzeba jednak pamiętać, że nie jest możliwe opracowanie jednego uniwersalnego wzoru, który mógłby być zastosowany we wszystkich przypadkach.

Z jednej strony niektóre postanowienia wzorcowych klauzul mogą się okazać w danym przypadku niewystarczające dla szczegółowego uregulowania stosunków miedzy stronami umowy. Z drugiej z kolei mogą zostać uznane za zbędne, niepotrzebnie rozbudowane do danej sytuacji.

Zatem należy uważać, gdyż bezpośrednie stosowanie wzorcowych klauzul umownych w całości jako wzoru umowy może doprowadzić do tego, że opracowany projekt umowy będzie niespójny i niekompletny.

Podsumowanie

Wzorcowe klauzule mogą być jedynie punktem wyjścia do przygotowania umowy wdrożeniowej, nigdy nie mogą być traktowane jako projekt umowy, który po uzupełnieniu danych firmy można po prostu podpisać!

Ze względu na różnorodność wdrożeń nie jest możliwe opracowanie jednego uniwersalnego wzoru. Konieczne jest indywidualne podejście do każdego wdrożenia, które uwzględni specyficzne warunki danego postępowania i jego przedmiotu. Wzorcowe klauzule mogą stanowić punkt wyjścia do przygotowania optymalnego i dostosowanego do potrzeb wdrożenia wzoru umowy.

Kancelaria Szołajski Legal Group od kilkunastu lat uczestniczy w procesach negocjacji umów IT, wspiera przedsiębiorców na etapie ich realizacji. Jeżeli rozważasz zawarcie umowy wdrożeniowej postaramy się jak najlepiej pomóc w przygotowaniu opracowania takiej umowy, stosując wzorcowe klauzule umowne. Zapraszamy do kontaktu.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.szolajski.com. W zakładce blog znajdziesz artykuły poświęcone IT. Chętnie pomożemy rozwiązać Twój problem z branży informatycznej.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej