Blog: Prawo procesowe

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej