Blog: Prawo nieruchomości

Brak zatwierdzenia projektu wymaga dokładnego uzasadnienia

Termin w procesie legalizacji samowoli budowlanej

Badanie zgodności projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

Udział projektanta w kwalifikacji odstąpienia od projektu budowlanego

Zgodność projektu z planem zagospodarowania

Projekt budowlany musi być zgodny z planem zagospodarowania

Czy potencjalny spadek wartości działki sąsiedniej uzasadnia zakaz wydania pozwolenia?