Właściwie niemożliwe jest stworzenie uniwersalnego wzoru umowy o roboty budowlane, którego treść byłaby dopasowana do każdego stanu faktycznego. Inwestycje  budowlane mają swoją niepowtarzalną charakterystykę i także do umów ich dotyczących należy podchodzić indywidualnie.

Jest jednak pewien katalog postanowień, które bezwzględnie powinny się znaleźć w każdej umowie o roboty budowlane, niezależnie jakiego rodzaju inwestycji dotyczy. W dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić kilka z nich.

Przedmiot umowy

Należy dokładnie określić, czego oczekuje inwestor od wykonawcy. W tym celu do umowy warto załączyć dokumentację np. projektową, która pozwoli na maksymalne doprecyzowanie przedmiotu umowy. Jest w interesie stron, aby istniała pełna zgodność na linii: oczekiwania inwestora – praca wykonana przez wykonawcę.

Terminy

Już na etapie formułowania postanowień umowy warto stworzyć harmonogram. Dzięki temu strony będą miały jasność, które elementy prac należy wykonać jako pierwsze oraz w jakim terminie powinny one być ukończone.

Materiały i wynagrodzenia

Dlaczego to jest istotne? Ostatnie czego chce inwestor w trakcie otwartej inwestycji, to spór z wykonawcą w zakresie zakupu materiałów. Kto powinien je zamówić, a kto za nie zapłacić? Przy wykorzystaniu czyjego sprzętu ma pracować wykonawca? Te kwestie można – a nawet trzeba – zawrzeć w umowie o roboty budowlane.

Warto przeprowadzić także rozmowy między stronami dotyczące sposobu płatności. Należy mieć jasność, co do tego czy płatność następuje jednorazowo czy w kilku transzach. Na jakiej podstawie są wypłacane pieniądze, w jakich terminach i w jakiej wysokości.

Podsumowanie

Temat umowy o roboty budowlane jest szeroki i nie sposób ująć go w jednym artykule. Wystarczy choćby wspomnieć o elementach umowy niewspomnianych w dzisiejszym wpisie: kary umowne czy prawo odstąpienia od umowy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom – zarówno inwestorów jak i wykonawców – Kancelaria Szołajski Legal Group przygotowuje umowy o roboty budowlane, analizuje ich postanowienia, proponuje zmiany oraz negocjuje ich warunki dla swoich klientów.

Jeżeli zamierzasz w przyszłości zawrzeć umowę o roboty budowlane, zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium