Blog: Polisolokaty

Polisolokata (Umowa ubezpieczenia z UFK) uznana za nieważną!

Sądy orzekają na korzyść konsumentów w sprawach polisolokat!

Nie otrzymałeś OWU do polisolokaty? Twoja umowa nie została zawarta!

Konsument po raz kolejny prawomocnie odzyskuje środki z polisolokat!

Vienna Life TU na Życie przegrywa z konsumentem!

Chcesz unieważnić polisolokatę? Dowiedz się, jakie cechy powinien mieć Twój prawnik

Pięć kroków do wygrania w sprawie polisolokat

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?