Blog: Polisolokaty

Polisolokata (Umowa ubezpieczenia z UFK) uznana za nieważną!

Sądy orzekają na korzyść konsumentów w sprawach polisolokat!