Wyjaśnialiśmy już, w jaki sposób zmierzyć się z tematem unieważnienia umowy polisolokaty i odzyskania utraconych pieniędzy (więcej przeczytasz tutaj).  Jedną z wymienionych w artykule wskazówek było zdanie się na profesjonalistę – czyli wybór kancelarii prawnej do poprowadzenia sprawy sądowej. Dzisiaj podpowiemy, jakiego prawnika warto wybrać i czego od niego możemy oczekiwać?

Wiedza i doświadczenie

Szukając prawnika chcemy, aby był on jak najlepszym profesjonalistą. Oczekujemy nie tylko kogoś, kto może się pochwalić licznymi dyplomami ale również kogoś, kto ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw. Zdecydowanie nie chcemy, aby uczył się na naszej sprawie.

W przypadku polisolokat znalezienie prawnika z doświadczeniem jest ważne. Na rynku jest niewielu prawników, którzy mogliby się określić ekspertami w tym temacie. Czym zatem kierować się wybierając prawnika?

Przede wszystkim sprawy polisolokat nie są ewenementem i w prawie znajdziemy bardzo podobne. Doskonałym przykładem są sprawy frankowe, w których dążymy do tego samego celu – czyli unieważnienia umowy. Dobrze jest decydować się na prawnika, który ma doświadczenie w tym temacie. Wtedy możemy mieć pewność, że z większą łatwością będzie on rozwiązywał kwestie polisolokat niż ktoś, kto od lat zajmuje, np. prawem spółek handlowych.

Zaprawiony w boju

Choć od prawnika oczekujemy głównie wiedzy, to trzeba pamiętać, że nie zawsze pochodzi ona z kodeksów. Naturalnym polem bitwy, którą przyjdzie nam stoczyć jest sąd!

Będzie to Sąd Okręgowy właściwy dla naszego miejsca zamieszkania lub właściwy dla siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego. Decyzja należy do nas i najczęściej jest podejmowana za radą prawnika. Dobrze jest, kiedy nasz prawnik dobrze zna sąd, w którym toczy się sprawa. Mowa tu oczywiście o znajomości linii orzeczniczej sędziów. Dzięki temu prowadzenie naszej sprawy będzie bardziej dostosowane do wymagań jakie stawia sędzia. Możliwe, że nasz prawnik prowadził już sprawę przed danym sędzią i wie na jakie aspekty sprawy położyć szczególny nacisk, aby przekonać sędziego do naszej racji. Nie oznacza to, że prawnik „załatwi” nam korzystny wyrok ale na pewno unikniemy wielu nieprzyjemnych niespodzianek lub rozczarowań podczas procesu.

Kolejna kwestia dotyczy biegłości prawnika w prawie procesowym. Choć może się wydawać, że sprawy sądowe są powolne, to także w sądzie trzeba podejmować szybkie decyzje. Dobrze, jeśli nasz prawnik na co dzień zajmuje się prowadzeniem spraw przed sądem. Wtedy wiele decyzji, co do kolejnych ruchów ma sprawdzonych. Przede wszystkim zaś wie, który z nich będzie najlepszy dla naszej sprawy.

Dobry przewodnik

Kolejna kwestia nie dotyczy samego prawa, a obsługi klienta. Często zdarza się, że po wielu latach pracy prawnik zapomina, jak niejasne i trudne są zagadnienia prawne dla tych z nas, którzy na co dzień się tym nie zajmują.

Dobry prawnik traktuje każdą prowadzoną sprawę w sposób indywidualny. Dba o to, abyśmy wiedzieli, co dzieje się w naszej sprawie oraz znajduje czas, aby wyjaśnić pojawiające się wątpliwości. Bardzo dobrą praktyką jest wysyłanie każdego pisma składanego w sprawie najpierw do Klienta. W ten sposób możemy się z nim zapoznać i chociaż nie zrozumiemy w pełni jego treści, to na pewno będziemy bardziej świadomi kolejnych etapów toczącego się postępowania.

Znaczna część postępowania w sprawie unieważnienia polisolokaty odbywa się w sposób pisemny, poprzez kolejne pisma składane w naszej sprawie. Nasz udział będzie ograniczony tylko do konsultowania z prawnikiem następnych kroków. W końcu jednak nadejdzie moment, kiedy będziemy musieli stawić się w sądzie. Rolą prawnika jest dobre przygotowanie nas do rozprawy. Dla większości z nas będzie to nowe doświadczenie, odpowiednie wprowadzenie pozwoli na mniejszy stres, ale przede wszystkim na osiągnięcie zamierzonego celu, jakim jest wygranie sprawy sądowej.

Zawsze pod ręką

Dobry prawnik, to osoba z którą łatwo się skontaktować! Powierzając prawnikowi swój problem, możemy oczekiwać że nie będziemy mieli problemów z dostępem do informacji o tym, na jakim etapie jest nasza sprawa. Mamy też prawo do kontaktu po prostu, chcąc rozwiać swoje wątpliwości.

Relacja z Prawnikiem powinna mieć charakter partnerski. Prawnik jest naszym reprezentantem!

Podsumowanie

Każda kancelaria prawna prezentuje się jako najlepsza. Dlatego trudno jest znaleźć najlepszego prawnika przeglądając same oferty. Warto sięgnąć po opinie Klientów, którzy byli przez daną kancelarię obsługiwani, nawet niekoniecznie w takiej samej sprawie jak nasza. Dopiero wtedy będziemy wiedzieli, jaka jest kultura obsługi klienta. Ostatecznie, powierzając swoją sprawę, związujemy się z kancelarią na kilka lat.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej