https://youtu.be/Jd1CBSTZVtA

Korzystanie z technologii chmurowych to właściwie codzienność w branży IT. Nie dziwi więc fakt, że rośnie zainteresowanie chmurą obliczeniową. Zachęcam również do wysłuchania podcastu IT na ten temat!

Chmura obliczeniowa (Cloud Computing) to zbiór technologii umożliwiających dostęp przez Internet do oprogramowania, danych oraz mocy obliczeniowych.

Historii chmury obliczeniowej należy doszukiwać się w historii Internetu i narodzin Business Computing. W 1996 r. w Compaq Computer podczas dyskusji o biznesowej przyszłości Internetu określono wizję „chmury obliczeniowej”, z której wywoływane będą dane i programy. Od tego czasu Cloud computing przeszedł długą drogę ewolucyjną.

3 podstawowe typy

Publiczna chmura obliczeniowa jest oferowana przez operatora, który udostępnia komercyjne zasoby wszystkim zainteresowanym.

Prywatna chmura udostępnia zasoby jak infrastrukturę na wyłączność jednej firmie, w której korzysta z nich wiele działów i użytkowników.

Hybrydowa chmura łączy oba modele, firma wykorzystuje do części zadań model chmury publicznej, a inna część zasobów pozostaje w modelu chmury prywatnej, zaś dane i aplikacje mogą być przenoszone między środowiskami.

Rodzaje usług IaaS, Paas, Saas, CaaS

Infrastructure as a Service (IaaS) tj. infrastruktura jako usługa to usługa udostępnienia infrastruktury sprzętowej, oprogramowania do zarządzania nią oraz serwisu i łącza do ośrodków, gdzie te serwery fizycznie i wirtualnie się znajdują. Jest podstawową i najprostszą formą usługi, oferuje najmniej korzyści z perspektywy innowacyjności, ale uwalnia firmę od nakładów kapitałowych na sprzęt i jego utrzymanie.

Platform as a Service (PaaS) tj. platforma jako usługa, to usługa polegająca na udostępnieniu infrastruktury ale i gotowego środowiska z zestawem systemów i aplikacji, portfela usług do budowy unikalnych rozwiązań. Wymaga budowania własnych kompetencji do efektywnego wykorzystania zasobów chmurowych.

Software as a Service (SaaS) tj. oprogramowanie jako usługa, to usługa dostarczania, utrzymywania i rozwoju kompletnego rozwiązania (systemu CRM, ERP).

Communications as a Service (CaaS) tj. komunikacja jako usługa, usługodawca zapewnia platformę zapewniającą integrację pomiędzy różnymi usługami w chmurze.

Zalety chmur obliczeniowych

Wykorzystanie modelu chmury obliczeniowej przynosi oszczędność kosztów ze względu na wykorzystanie zasobów stosownie do potrzeb. Umożliwia dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań, skalowalność środowiska IT, elastyczność stosownie do potrzeb biznesu.

Zapewnia nieosiągalny wcześniej poziom bezpieczeństwa oraz odporności organizacji i ochronę danych. Przynosi niezawodność i zachowanie ciągłości pracy.

Podsumowanie

Cloud computing to nowoczesne rozwiązanie informatyczne, które pomaga firmom zdobywać przewagę konkurencyjną. Z danych wśród firm, które korzystają z chmury obliczeniowej wynika, że oszczędności z tym związane wyniosły 20 proc. kosztów IT.

Z badań rynku wynika, że tylko co dziesiąta firma w Polsce samodzielnie wdraża chmurę obliczeniową. Współpraca z odpowiednim, elastycznym dostawcą zapewnia niezależność i umożliwia efektywne wykorzystanie chmury obliczeniowej. Warto pamiętać, że kluczowym elementem jest wybór wiarygodnego dostawcy usług, gdyż jego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Kancelaria Szołajski Legal Group od kilkunastu lat uczestniczy w procesach negocjacji umów IT, wspiera przedsiębiorców na etapie ich realizacji. Jeżeli jesteś zainteresowany i poszukujesz doświadczonego doradcy, który profesjonalnie zadba o Twoje interesy, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Chętnie pomożemy rozwiązać Twój problem z branży informatycznej.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej