Chat GPT – nowy produkt firmy OpenAl rewolucjonizuje rozwój sztucznej inteligencji. Zyskuje również ogromną popularność w branży IT – może pomóc ulepszyć program czy aplikację oraz szybciej i skuteczniej niż to do tej pory było możliwe wyszukać błędy. Czy zatem Chat GPT jest narzędziem idealnym? Czy jest w stanie zastąpić człowieka w wypełnianiu obowiązków zawodowych?

Jest już jasne, że Chat GPT stanowi wyzwanie dla prawa (w szczególności Umów Wdrożeniowych) i biznesu. Pojawiają się wątpliwości w związku z brakiem podawania źródła informacji, problemy z własnością intelektualną oraz autorskimi prawami majątkowymi. Korzystanie z Chat GPT przez programistów jest problematyczne dla zatrudniających ich firm.

Na bieżąco śledzimy dla Państwa najnowsze wiadomości z branży IT oraz analizujemy je od strony prawnej. Prawnicy kancelarii Szołajski Legal Group działają na styku prawa i informatyki, wspierając przedsiębiorców!

Definicja Chat GPT

Chat GPT czyli Generative Pre-trained Transformer – oznaczający generatywny, wstępnie wytrenowany transformator to model językowy opracowany przez firmę OpenAl. Umożliwia on automatyczne generowanie tekstu na podstawie danych wejściowych. GPT został wytrenowany na zbiorze danych (ponad 8 milionów artykułów z Wikipedii), posiada zaawansowaną zdolność do przewidywania słów na podstawie tekstu poprzedzającego.

Chat GPT wchodzi w interakcje z użytkownikami, konwersacja jest możliwa przez chat. Format dialogu umożliwia odpowiadanie na dodatkowe pytania, przyznanie się do błędu, kwestionowanie błędnych przesłanek, odrzucanie niewłaściwych próśb.

To model autoregresyjny, czyli taki, który doskonali się bez udziału człowieka. W praktyce oznacza, że przeszukuje bazy danych w poszukiwaniu treści, które najlepiej odpowiedzą na zadane pytania. Czyta ze zrozumieniem lepiej niż inne oprogramowania działające na podobnym mechanizmie.

W czym może pomóc GPT?

GPT może mieć wiele różnych zastosowań. Jest używany do badań nad uczeniem maszynowym i językiem naturalnym. Może być przydatny w generowaniu odpowiedzi na pytania użytkowników w systemach obsługi klienta, tworzeniu automatycznych odpowiedzi dla chat botów, pisaniu odpowiedzi w konwersacjach on line, automatycznym tworzeniu tłumaczeń.

Przede wszystkim natomiast ta innowacyjna metoda może pełnić funkcję asystenta w codziennych zadaniach. Jest pomocny w pytaniach naukowych, ścisłych, potrafi też wesprzeć początkującego programistę w napisaniu prostego kodu.

Chat GPT jest tylko i aż inteligentnym asystentem, tym samym nie zastąpi człowieka, ale pomoże mu.

Wyzwanie dla prawa i biznesu

Warto zauważyć, że od strony biznesowej i prawnej korzystanie przez programistów z pomocy Chat GPT w projektach komercyjnych – w ramach Umów Wdrożeniowych może być problematyczne dla zatrudniających ich firm. Do najczęstszych wymienianych kwestii zaliczyć można:

  • błędne obliczenia,
  • błędne odpowiedzi na zadawane pytania,
  • tworzenie potencjalnie wiarygodnego, ale w dalszej perspektywie niepoprawnego kodu,
  • brak podawania źródła informacji,
  • ewentualne problemy związane z własnością intelektualną i autorskimi prawami majątkowymi.

Firmy tworzące oprogramowania i Firmy zamawiające oprogramowanie wprowadzają postanowienia do Umów Wdrożeniowych, które zakazują wykorzystywania narzędzi Al w celu tworzenia treści i kodu programistycznego.

Podsumowanie

Ważne jest, aby pamiętać, że chat GPT jest jedynie modelem językowym opartym na uczeniu maszynowym, nie jest w stanie myśleć, odczuwać ani podejmować decyzji. Odpowiedzi wygenerowane przez chat są oparte na danych, na których został wytrenowany, nie są gwarantowane ani nie powinny być traktowane jako wyczerpujące źródło informacji.

Kancelaria Szołajski Legal Group aktywnie działa w branży IT na styku prawa i informatyki, wspierając przedsiębiorców na etapie indywidualnego przygotowania danej umowy. Jeżeli jesteś zainteresowany i poszukujesz doświadczonego doradcy, który profesjonalnie zadba o Twoje interesy, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej