Mimo głosów środowiska przedsiębiorców postulujących przesunięcie terminu wejścia w życie podatkowej części „Polskiego Ładu”, Prezydent podpisał ustawę. Jak czytamy na stronie prezydent.pl, ustawę z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Andrzej Duda podpisał 15 listopada 2021 r.

„Polski Ład” budzi obawy przedsiębiorców, niesie jednak ze sobą też pewne nadzieje. Deklarowanym przez rządzących celem ustawy jest stworzenie przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego pozwalającego Polsce zająć dominującą pozycję w wyścigu o inwestycje. Niepokoje przedsiębiorców powoduje głównie możliwość zwiększenia obciążeń podatkowych. Dodatkowym utrudnieniem jest krótki czas na wprowadzenie zmian w swoich firmach.

Co czeka przedsiębiorców?

Wśród najważniejszych zmian o jakich informuje prezydencki portal znaleźć można m.in.:

  • podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł,
  • podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%,
  • wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10% podstawy opodatkowania,
  • likwidację prawa podatnika do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej (pobranej przez płatnika) w roku podatkowym od kwoty należnego za ten rok podatku dochodowego od osób fizycznych albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czy
  • zmianę zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiany dotkną również konsumentów, na których zgodnie z nowymi przepisami zostanie nałożony obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, dla której obowiązkowe jest korzystanie z rachunku płatniczego, ma przekraczać 20 000 zł bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Podsumowanie

Wskutek decyzji Prezydenta, część przepisów zmieniających w istotny sposób podatkowe aspekty prowadzenia biznesu w Polsce, wejdzie w życie już z początkiem nowego roku.

Przedsiębiorcom zostało zatem zaledwie kilka tygodni na analizę przepisów i ustalenie, które zmiany będą ich dotyczyć. Czas na przygotowanie się do zmienionej, nowej podatkowej rzeczywistości, która czeka nas już od 1 stycznia 2022 r. jest bardzo krótki!

Kancelaria Szołajski Legal Group od dawna analizuje propozycje mające wejść w życie w ramach „Polskiego Ładu” (o Podatkowej Grupie Kapitałowej przeczytasz tutaj, a z tematem podatku przychodowego dla największych przedsiębiorców zapoznasz się tutaj

Masz pytania dotyczące „Polskiego Ładu”? Zastanawiasz się jak się dobrze przygotować? Jesteśmy gotowi Tobie pomóc, zachęcamy do kontaktu!

 

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium