W projekcie Polskiego Ładu pojawiła się propozycja wprowadzenia nowego podatku, tj. podatku od przychodu, który ma dotyczyć największych przedsiębiorców. Wprowadzona danina ma wyrównać konkurencyjność na polskim rynku.

Nowy podatek ma być opłacany w skali roku, a zobowiązanymi do jego zapłaty mają być polskie spółki i zakłady podmiotów zagranicznych, które ponoszą straty ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub wykazują niski (poniżej 1 proc.) wskaźnik dochodowości w ramach działalności operacyjnej.

Wysokość podatku przychodowego wyniesie 0,4 proc. przychodów + 10 proc. wydatków pasywnych (koszty finansowania dłużnego i koszty usług niematerialnych). Nie będzie to jednak dodatkowy podatek, gdyż kwotę uiszczoną z jego tytułu będzie można odliczyć od płaconego w Polsce podatku CIT.

Podatek od przychodu ma również znacznie ułatwić rozliczanie się z fiskusem. Obecny mechanizm uzależnia wysokość kwoty podatku od poniesionych kosztów. Prowadzi to do licznych sporów między przedsiębiorcami a aparatem skarbowym państwa o to, co jest kosztem a co nim nie jest. Jedna strona sporu ucieka się do optymalizacji podatkowej, na co druga nakłada kolejne wymagania, mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Podatek od przychodu miałby ten spór zakończyć, gdyż każdy płaciłby podatek w tej samej wysokości.

Z rozwiązania skorzystają firmy, które nie stosują schematów optymalizacyjnych i teraz będą bardziej konkurencyjne w porównaniu do tych, które w prowadzonej działalności z optymalizacji korzystają. Dodatkowo, zgodnie z zapowiedziami rządu, podatkiem tym nie będą objęte aktywnie inwestujące firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne.

Podsumowanie

Polski Ład przewiduje wprowadzenie nowego podatku na wzór USA – podatku od przychodu. Mają nim być objęte głównie największe korporacje, co zwiększy konkurencyjność mniejszych firm na polskim rynku.

Podatek od przychodu ma również na celu ułatwienie i usprawnienie rozliczania się z fiskusem.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej