Na początek października wyznaczony został przez Ministerstwo Finansów nowy termin, od kiedy podatnicy zobligowani są do składania pliku JPK_VAT z deklaracją VAT. To nowy dokument stanowiący połączenie dotychczasowych plików JPK VAT i deklaracji VAT. Przesunięcie terminu z proponowanego wcześniej 1 lipca, było podyktowane trudnościami przedsiębiorców wynikającymi z Covid-19.

Nowy plik zostanie przygotowany w dwóch wersjach: dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie (JPK V_7M) oraz dla podatników rozliczających się kwartalnie (JPK V_7K).

Podatnik musi pamiętać o kodzie GTU

Nowością dla podatników jest obowiązek każdorazowej weryfikacji świadczonej usługi lub sprzedawanego towaru i ustalenia, czy należą one do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych („GTU”), a jeśli tak to do której. Co ważne, nie wszystkie usługi i towary są uwzględnione na liście i wymagają przypisania w JPK V.

Czy w takim razie kod GTU powinien się pojawić na fakturze, czy też wystarczająca jest właściwa identyfikacja usługi lub towaru i umieszczenie tej informacji w pliku? Jakkolwiek prawo nie obliguje do oznaczenia kodu GTU na fakturze, jest to rozwiązanie rekomendowane. Szczególnie w sytuacji, kiedy podatnik korzysta z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przedmiot faktury może zinterpretować inaczej niż podatnik.

Możliwe jest stosowanie kilku oznaczeń GTU dla jednej faktury – gdy na fakturze występuje kilka pozycji, z których każdą należy przypisać do innego kodu GTU.

Usługi o charakterze niematerialnym

Wiele wątpliwości interpretacyjnych może budzić oznaczenie GTU_12 jako usług o charakterze niematerialnym.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów, w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi.

Przykładami usług o charakterze niematerialnym, kwalifikującymi się pod kod GTU_12 są usługi:

  • doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem),
  • księgowe,
  • prawne,
  • zarządcze,
  • marketingowe,
  • firm centralnych,
  • reklamowych,
  • badania rynku i opinii publicznej,
  • badań naukowych i prac rozwojowych,
  • usług szkoleniowych.

Podsumowanie

Wchodzące od 1 października 2020 r. przepisy są istotne dla podatników. Warto je uważnie analizować! Jeśli jednak lektura ustawy o podatku od towarów i usług jest dla Ciebie uciążliwa, zachęcamy, zapisz się do newslettera Kancelarii Szołajski Legal Group. Otrzymasz przystępnie podane nowości z różnych dziedzin prawa – w tym także dotyczące spraw podatkowych!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej