WIRON zawieszony, będzie korekta wskaźnika

Od 11 stycznia 2024 r. zaprzestano opracowywania indeksu WIRON Indeks jednopodstawowy. Dla przypomnienia, od stycznia 2023 r. rozpoczął się proces zastępowania WIBORu przez WIRON, który miał zakończyć się 1 stycznia 2025 r., kiedy to banki zaprzestaną stosowania WIBORu.

To oznacza, że od 2023 r. banki mogą wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami z WIBOR.

Powszechne stosowanie nowego wskaźnika miało nastąpić w styczniu 2025 r., bowiem wtedy instytucje finansowe muszą dokonać konwersji istniejących umów i instrumentów stosujących WIBOR na WIRON.

Czym różnią się WIBOR i WIRON?

WIBOR to wskaźnik referencyjny używany przez banki przy ustalaniu wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych, ale także gotówkowych i innych. Oparty jest na transakcjach między bankami, a także na przewidywaniach analityków.

WIRON to wskaźnik referencyjny oparty wyłącznie na transakcjach jednodniowych (dokładnie overnight), zawieranych między instytucjami finansowymi, a także między bankami i przedsiębiorstwami.

Następca WIBORU – WIRON (który stanowi podstawę oprocentowania kredytów złotówkowych) w wyniku rewizji tzw. danych przejściowych okazał się wadliwy.

Powstanie nowy WIRON

Z komentarza GPW Benchmark: „ze względu na ograniczone stosowanie indeksu jednopodstawowego, początkowy etap reformy wskaźników oraz trwającą kampanię edukacyjną w zakresie zasad opracowywania indeksów opartych na koncepcji stopy składanej uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie opracowanie nowego WIRON indeksu jednopodstawowego z nowo wyznaczoną datą startową”.

To istotna informacja dotycząca wskaźnika, od którego zależy oprocentowanie produktów finansowych w trakcie zmiany z WIBOR na WIRON.

Warto podkreślić, że proces ten miał się zakończyć z upływem bieżącego roku, ale jednak odroczono ten termin na koniec 2027 r.

Zdaniem ekspertów może to wzbudzać niepokój u kredytobiorców złotówkowych, gdyż „pamiętać należy, że to kolejna korekta wartości historycznych WIRON. Jeżeli dotyczy znaczącej liczby dni, a różnice w poziomie wskaźnika wahają się od 2 do 40 punktów bazowych, to zasadna jest nawet obawa o manipulację danymi”.

Podsumowanie

Problematyczny WIBOR miał zostać zastąpiony przez nowy i lepszy wskaźnik WIRON. Tymczasem korekta WIRONu stawia w niekorzystnym świetle banki jako dostawców danych, jak i GPW Benchmark jako administratora, wzbudzając czujność wśród kredytobiorców złotówkowych.

Reforma wskaźnikowa spowodowana jest sytuacją na rynku kredytów hipotecznych. Nowy wskaźnik, który miał dać nadzieję na poprawę powoduje od początku obawy, a dane wymagają korekty i aktualizacji.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy kredytów złotówkowych i chętnie pomaga konsumentom. 

Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium